תנ"ך - ספר שמואל א פרק טו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים