תנ"ך - שמואל א פרק טו פסוק יג - ויבא שמואל אל־שאול ויאמר לו שאול ברוך אתה לה' הקימתי את־דבר ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...