תנ"ך - ויאמר שמואל ומה קול־הצאן הזה באזני וקול הבקר אשר אנכי שמע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...