תנ"ך - ויאמר שאול אל־שמואל אשר שמעתי בקול ה' ואלך בדרך אשר־שלחני ה' ואביא את־אגג מלך עמלק ואת־עמלק החרמתי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...