תנ"ך - שמואל א פרק טו פסוק כא - ויקח העם מהשלל צאן ובקר ראשית החרם לזבח לה' אלהיך בגלגל: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...