תנ"ך - שמואל א פרק טו פסוק לא - וישב שמואל אחרי שאול וישתחו שאול לה': ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...