תנ"ך - שמואל א פרק טו פסוק לה - ולא־יסף שמואל לראות את־שאול עד־יום מותו כי־התאבל שמואל אל־שאול וה' נחם כי־המליך את־שאול על־ישראל: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...