תנ"ך - שמואל א פרק טו פסוק ה - ויבא שאול עד־עיר עמלק וירב בנחל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...