תנ"ך - שמואל א פרק טו פסוק ז - ויך שאול את־עמלק מחוילה בואך שור אשר על־פני מצרים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...