תנ"ך - ספר שמואל א פרק טז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים