תנ"ך - ורוח ה' סרה מעם שאול ובעתתו רוח־רעה מאת ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...