תנ"ך - ספר שמואל א פרק יז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים