תנ"ך - שמואל א פרק יז פסוק יג - וילכו שלשת בני־ישי הגדלים הלכו אחרי־שאול למלחמה ושם׀ שלשת בניו אשר הלכו במלחמה אליאב הבכור ומשנהו אבינדב והשלשי שמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...