תנ"ך - שמואל א פרק יז פסוק יט - ושאול והמה וכל־איש ישראל בעמק האלה נלחמים עם־פלשתים: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...