תנ"ך - שמואל א פרק יז פסוק כג - והוא׀ מדבר עמם והנה איש הבנים עולה גלית הפלשתי שמו מגת ממערות ממערכות פלשתים וידבר כדברים האלה וישמע דוד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...