תנ"ך - שמואל א פרק יז פסוק כד - וכל איש ישראל בראותם את־האיש וינסו מפניו וייראו מאד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...