תנ"ך - שמואל א פרק יז פסוק כז - ויאמר לו העם כדבר הזה לאמר כה יעשה לאיש אשר יכנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...