תנ"ך - שמואל א פרק יז פסוק לא - וישמעו הדברים אשר דבר דוד ויגדו לפני־שאול ויקחהו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...