תנ"ך - ויצא איש־הבנים ממחנות פלשתים גלית שמו מגת גבהו שש אמות וזרת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...