תנ"ך - שמואל א פרק יז פסוק מז - וידעו כל־הקהל הזה כי־לא בחרב ובחנית יהושיע ה' כי לה' המלחמה ונתן אתכם בידנו: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...