תנ"ך - ויחזק דוד מן־הפלשתי בקלע ובאבן ויך את־הפלשתי וימתהו וחרב אין ביד־דוד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...