תנ"ך - שמואל א פרק יז פסוק ו - ומצחת נחשת על־רגליו וכידון נחשת בין כתפיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...