תנ"ך - ספר שמואל א פרק יח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים