תנ"ך - ותאהב מיכל בת־שאול את־דוד ויגדו לשאול וישר הדבר בעיניו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...