תנ"ך - ספר שמואל א פרק יט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים