תנ"ך - שמואל א פרק יט פסוק יב - ותרד מיכל את־דוד בעד החלון וילך ויברח וימלט:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...