תנ"ך - שמואל א פרק יט פסוק יד - וישלח שאול מלאכים לקחת את־דוד ותאמר חלה הוא: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...