תנ"ך - ויבאו המלאכים והנה התרפים אל־המטה וכביר העזים מראשתיו: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...