תנ"ך - שמואל א פרק יט פסוק יט - ויגד לשאול לאמר הנה דוד בנוית בניות ברמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...