תנ"ך - ויגדו לשאול וישלח מלאכים אחרים ויתנבאו גם־המה ס ויסף שאול וישלח מלאכים שלשים ויתנבאו גם־המה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...