תנ"ך - שמואל א פרק יט פסוק ו - וישמע שאול בקול יהונתן וישבע שאול חי־ה' אם־יומת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...