תנ"ך - ספר שמואל א פרק ב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים