תנ"ך - שמואל א פרק ב פסוק יב - ובני עלי בני בליעל לא ידעו את־ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...