תנ"ך - וברך עלי את־אלקנה ואת־אשתו ואמר ישם ה' לך זרע מן־האשה הזאת תחת השאלה אשר שאל לה' והלכו למקומו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...