תנ"ך - שמואל א פרק ב פסוק כד - אל בני כי לוא־טובה השמעה אשר אנכי שמע מעברים עם־ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...