תנ"ך - ויבא איש־אלהים אל־עלי ויאמר אליו כה אמר ה' הנגלה נגליתי אל־בית אביך בהיותם במצרים לבית פרעה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...