תנך - ספר שמואל א פרק ב פסוק ו

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: