תנ"ך - רגלי חסידו ישמר ורשעים בחשך ידמו כי־לא בכח יגבר־איש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...