תנ"ך - ספר שמואל א פרק כ

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים