תנ"ך - שמואל א פרק כ פסוק יח - ויאמר־לו יהונתן מחר חדש ונפקדת כי יפקד מושבך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...