תנ"ך - ויסתר דוד בשדה ויהי החדש וישב המלך על־אל־הלחם לאכול:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...