תנ"ך - ספר שמואל א פרק כא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים