תנ"ך - שמואל א פרק כא פסוק יג - וישם דוד את־הדברים האלה בלבבו וירא מאד מפני אכיש מלך־גת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...