תנ"ך - שמואל א פרק כב פסוק יב - ויאמר שאול שמע־נא בן־אחיטוב ויאמר הנני אדני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...