תנ"ך - שמואל א פרק כב פסוק טז - ויאמר המלך מות תמות אחימלך אתה וכל־בית אביך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...