תנ"ך - ויאמר המלך לדויג לדואג סב אתה ופגע בכהנים ויסב דויג דואג האדמי ויפגע־הוא בכהנים וימת׀ ביום ההוא שמנים וחמשה איש נשא אפוד בד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...