תנ"ך - ויאמר דוד לאביתר ידעתי ביום ההוא כי־שם דויג דואג האדמי כי־הגד יגיד לשאול אנכי סבתי בכל־נפש בית אביך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...