תנ"ך - ספר שמואל א פרק כג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים