תנ"ך - שמואל א פרק כג פסוק יב - ויאמר דוד היסגרו בעלי קעילה אתי ואת־אנשי ביד־שאול ויאמר ה' יסגירו: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...