תנ"ך - וישאל דוד בה' לאמר האלך והכיתי בפלשתים האלה ס ויאמר ה' אל־דוד לך והכית בפלשתים והושעת את־קעילה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...